[["Shahid Bhagat Singh Nagar","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-in-shahid-bhagat-singh-nagar.htm"," title=\"Property for Sale in Shahid Bhagat Singh Nagar\" ",[["Banga","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-banga-shahid-bhagat-singh-nagar.htm"," title=\"Property for Sale in Banga, Shahid Bhagat Singh Nagar\" ",[["3 BHK Individual Houses","https:\/\/www.judgebuilders.in\/3-bhk-individual-house-for-sale-in-banga-shahid-bhagat-singh-nagar.htm"," title=\"3 BHK Individual Houses for Sale in Banga, Shahid Bhagat Singh Nagar\" "],["4 BHK Individual Houses","https:\/\/www.judgebuilders.in\/4-bhk-individual-house-for-sale-in-banga-shahid-bhagat-singh-nagar.htm"," title=\"4 BHK Individual Houses for Sale in Banga, Shahid Bhagat Singh Nagar\" "],["3 BHK Farm House","https:\/\/www.judgebuilders.in\/3-bhk-farm-house-for-sale-in-banga-shahid-bhagat-singh-nagar.htm"," title=\"3 BHK Farm House for Sale in Banga, Shahid Bhagat Singh Nagar\" "]]]]],["Nawanshahr","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-in-nawanshahr.htm"," title=\"Property for Sale in Nawanshahr\" ",[["S.B.S. Nagar","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-s-b-s-nagar-nawanshahr.htm"," title=\"Property for Sale in S.B.S. Nagar, Nawanshahr\" ",[["3 BHK Individual Houses","https:\/\/www.judgebuilders.in\/3-bhk-individual-house-for-sale-in-s-b-s-nagar-nawanshahr.htm"," title=\"3 BHK Individual Houses for Sale in S.B.S. Nagar, Nawanshahr\" "],["4 BHK Individual Houses","https:\/\/www.judgebuilders.in\/4-bhk-individual-house-for-sale-in-s-b-s-nagar-nawanshahr.htm"," title=\"4 BHK Individual Houses for Sale in S.B.S. Nagar, Nawanshahr\" "]]],["Vikas Nagar","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-vikas-nagar-nawanshahr.htm"," title=\"Property for Sale in Vikas Nagar, Nawanshahr\" ",[["3 BHK Individual Houses","https:\/\/www.judgebuilders.in\/3-bhk-individual-house-for-sale-in-vikas-nagar-nawanshahr.htm"," title=\"3 BHK Individual Houses for Sale in Vikas Nagar, Nawanshahr\" "]]],["Balachaur","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-balachaur-nawanshahr.htm"," title=\"Property for Sale in Balachaur, Nawanshahr\" ",[["3 BHK Individual Houses","https:\/\/www.judgebuilders.in\/3-bhk-individual-house-for-sale-in-balachaur-nawanshahr.htm"," title=\"3 BHK Individual Houses for Sale in Balachaur, Nawanshahr\" "]]]]],["Hoshiarpur","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-in-hoshiarpur.htm"," title=\"Property for Sale in Hoshiarpur\" ",[["Garhshanker","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-garhshanker-hoshiarpur.htm"," title=\"Property for Sale in Garhshanker, Hoshiarpur\" ",[]],["Mahilpur","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-mahilpur-hoshiarpur.htm"," title=\"Property for Sale in Mahilpur, Hoshiarpur\" ",[]]]],["Phagwara","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-in-phagwara.htm"," title=\"Property for Sale in Phagwara\" ",[["GT Road","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-gt-road-phagwara.htm"," title=\"Property for Sale in GT Road, Phagwara\" ",[]],["Urban Estate","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-urban-estate-phagwara.htm"," title=\"Property for Sale in Urban Estate, Phagwara\" ",[["3 BHK Individual Houses","https:\/\/www.judgebuilders.in\/3-bhk-individual-house-for-sale-in-urban-estate-phagwara.htm"," title=\"3 BHK Individual Houses for Sale in Urban Estate, Phagwara\" "]]],["Patel Nagar","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-patel-nagar-phagwara.htm"," title=\"Property for Sale in Patel Nagar, Phagwara\" ",[["4 BHK Individual Houses","https:\/\/www.judgebuilders.in\/4-bhk-individual-house-for-sale-in-patel-nagar-phagwara.htm"," title=\"4 BHK Individual Houses for Sale in Patel Nagar, Phagwara\" "]]]]],["Jalandhar","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-in-jalandhar.htm"," title=\"Property for Sale in Jalandhar\" ",[["JP Nagar","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-jp-nagar-jalandhar.htm"," title=\"Property for Sale in JP Nagar, Jalandhar\" ",[["4 BHK Individual Houses","https:\/\/www.judgebuilders.in\/4-bhk-individual-house-for-sale-in-jp-nagar-jalandhar.htm"," title=\"4 BHK Individual Houses for Sale in JP Nagar, Jalandhar\" "]]],["Phillaur","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-phillaur-jalandhar.htm"," title=\"Property for Sale in Phillaur, Jalandhar\" ",[]]]],["Kapurthala","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-in-kapurthala.htm"," title=\"Property for Sale in Kapurthala\" ",[["Phagwara","https:\/\/www.judgebuilders.in\/property-for-sale-in-phagwara-kapurthala.htm"," title=\"Property for Sale in Phagwara, Kapurthala\" ",[["4 BHK Individual Houses","https:\/\/www.judgebuilders.in\/4-bhk-individual-house-for-sale-in-phagwara-kapurthala.htm"," title=\"4 BHK Individual Houses for Sale in Phagwara, Kapurthala\" "]]]]]]